Registrácia nového zákazníka

Základné informácie:
 • registrácia nie je pre úspešné objednanie tovaru nutná, prináša ale veľké množstvo výhod
 • všetky tučne zvýraznené položky musíte vyplniť
 • nápovedu k jednotlivým položkám nájdete nižšie na tejto stránke

Užívateľské meno: Meno:
Heslo: Priezvisko:
Potvrdenie hesla: Ulica a číslo:
  Mesto:
  PSČ:
 
  Pohlavie:
 
Telefón: E-mail:
 
Poznámka:
Text z poznámky uvidia naši pracovníci pri vybavovaní Vašej objednávky.
  Súhlasím s registračnými podmienkami:  (viz nižšie)
 Registračné podmienky:

Tento server dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. Vami poskytnuté údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté akejkoľvek tretej strane.

Registráciou na tomto serveru súhlasíte s:

 • použitím Vašej adresy pre zasielanie objednaného tovaru,
 • použitím Vašich telefónnych čísel pre komunikáciu mezi nami a Vami,
 • použitím Vašich e-mailových adries pre zasielanie informácií o stave Vašich objednávok, aj o akciách a novinkách v obchode.

Nápoveda:

 • vyplnené musia byť všetky tučne zvýraznené položky, tzn. užívateľské meno, heslo, potvrdenie hesla, kompletná adresa a kontaktné údaje

 • uživateľské meno: jedná sa o meno, ktoré budete používať pri prihlásení do obchodu; môže sa skladať z ľubovoľných písmen a číslic vrátane medzier, maximálna dĺžka je 20 znakov

 • heslo a potvrdenie hesla: do obidvoch týchto kolóniek vpíšte zhodné heslo, ktoré budete spolu s užívateľským menom používať na prihlásenie do obchodu; maximálna dĺžka je 20 znakov; v prípade, že ste heslo zabudli, systém Vám ho automaticky zašle na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v tejto registrácii

 • adresa: meno, priezvisko, ulica a číslo, mesto a PSČ, to všetko sú rozhodujúce položky nutné pre správne zaslanie všetkých zásielok, preto Vás prosíme o pozorné a presné vyplnenie!

 • telefón: na tomto čísle Vás budeme kontaktovať v prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií

 • e-mail: na túto adresu Vám budú prichádzať všetky systémové hlásenia z obchodu - potvrdenie registrácie, potvrdenie objednávok, stav objednávok atď.

 • poznámka: ak nám chcete oznámiť akékoľvek ďalšie doplňujúce informácie, použite, prosím, toto pole

 • súhlas s registračnými podmienkami: pre úspešnú registráciu musíte súhlasiť s registračnými podmienkami; ich presné znenie nájdete nad touto nápovedou

 • v prípade akýchkoľvek problémov s registracia volajte +421 905 358 415 alebo +421 918 971 923