NOE

Spoločnosť NOE, výrobca enterosorbentu Sanogel pri svojej činnosti vychádza predovšetkým z postulátu orientálnej medicíny a jej hlavnej myšlienky - človek dokáže regenerovať! Našou úlohou teda je vytvorenie podmienok pre jej realizáciu.

Aké služby spoločnosť NOE poskytuje?

  • moderná diagnostika poškodenia organizmu endo a exotoxinami
  • systémová kontrolovaná očista organizmu
  • poradenstvo v oblasti fitodietológie
  • orientálne masážne techniky

Zoznam tovaru od výrobcu NOE: