FIGHT PACK - RodioLon 110 a RAP1 tester spray

FIGHT PACK - RodioLon 110 a RAP1 tester spray

FIGHT PACK obsahuje najúčinnejšie adaptogény, ktoré sú dostupné na trhu s doplnkami výživy - RodioLon 110 a RAP1 tester spray. Kickboxeri, boxeri, zápasníci MMA vďaka výrobkom obsiahnutých vo FIGHT PACK-u podstatne skrátia reakčný čas, predĺžia výkon bez nástupu únavy a vyčerpanosti, získajú na sile a tvrdosti úderov i kopov, navyše zrýchlia regeneráciu po ťažkých úderoch, ktoré sú súčasťou kontaktných fight športov. Teraz máte možnosť tieto účinné doplnky získať za výnimočne priaznivú cenu.

Adaptogény boli v minulosti prísne stráženým stráženým tajomstvom, ktoré stálo v pozadí špičkovej výkonnosti najlepších športovcov bývalého Sovietskeho bloku. RodioLon je tabletizovaný, vysokokvalitný extrakt pripravený z rastliny s adaptogénnym účinkom, ktorá je vo svete známa ako Rhodiola rosea. Spektrum pozitívnych účinkov tohto tabletizovaného extraktu je tak široký, že jeho aplikácia je neoddeliteľnou súčasťou prípravy každého seriózne uvažujúceho športovca z väčšiny športových odvetví.
Významné miesto má aj v diétnom režime ako produkt výrazne znižujúci negatívne pôsobenie nízkokalorickej diéty na organizmus.

RAP1 (Russian Adaptogen Pack) je doplnok výživy určený pre športovcov zo silových, silovo-vytrvalostných aj vytrvalostných športov. Obsahuje tri druhy tekutých extraktov distribuovaných pod obchodnými názvami LeuzeBol, RodioBol a AraliaBol, ktoré sú pripravené špecifickým postupom z rastlín s adaptogénnym účinkom tak, aby látky v nich obsiahnuté v maximálne možnej miere:

 • podporovali proteosyntézu
 • bránili rozpadu svalových bielkovín
 • stimulovali maximálny výkon
 • zvyšovali vytrvalosť
 • zvyšovali statickú silu
 • bránili prejavom únavy a vyčerpanosti
 • urýchľovali regeneráciu

Kliknite pre zväčšenie.

FIGHT PACK - RodioLon 110 a RAP1 tester spray -


FIGHT PACK - RodioLon 110 a RAP1 tester spray (zľava 34 % )
balenie druhbežná cenacena pre váspočet kusov
1 pack  110 tabl. + 50 ml
- obľúbenosť: 10/10
37.97 € 25.00 € 
Ponúka Vám ktokoľvek lepšiu cenu? Kliknite tu, aj my zlacníme alebo Vám dáme darček!

Informácia od výrobcu FIGHT PACK - RodioLon 110 a RAP1 tester spray:

Cieľom opakovaných vedeckých výskumov a prác realizovaných vo viacerých výskumných centrách bývalého Sovietskeho zväzu (napr. v Sankt Peterburgu - bývalý Leningrad, v Moskve, v Taškente - hlavné mesto Uzbekistanu, ktorý bol v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu) bolo izolovať z prírodných zdrojov látky, ktoré by v ľudskom organizme pozitívne ovplyvňovali zadržiavanie dusíka, syntézu a obnovu telesných bielkovín, eliminovali katabolické procesy, podporovali a predlžovali pracovný výkon, znižovali únavu, urýchľovali regeneráciu a napomáhali organizmu ľahšie zvládnuť náročné klimatické podmienky.

Napriek často opakovaným tvrdeniam, že tieto látky sa mali primárne využívať ako podporné prostriedky pri medicínsky zdôvodnených prípadoch (napr. pri kachexii - rozsiahly telesný úpadok sprevádzaný výrazným poklesom hmotnosti tela, slabosťou a nechutenstvom, obvykle ako následok závažných infekcií, ochorení, nedostatku potravy alebo útrap; ďalej pri astenii - celkové oslabenie organizmu sprevádzané zníženou výkonnosťou, astenici majú extrémne štíhlu, útlu postavu; v geriatri; pri oslabení organizmu vplyvom dlhodobého ochorenia; po horúčkovitých stavoch; pri obmedzenom príjme živín atď.), skutočnosť je celkom iná - mali sa využívať v prvom rade na zvýšenie bojaschopnosti a odolnosti armády.

Až sekundárne, pri odhalení ich reálnych účinkoch na ľudský organizmus, sa zvažovalo ich využitie aj v medicíne a v športe. Výsledkom takto orientovaného výskumu je skupina prírodných látok, označovaných ako - rastlinné adaptogény.

Rastlinné adaptogény

Rastlinné adaptogény sú iba jednou podskupinou z veľkej skupiny látok, ktoré sa v odbornej literatúre označujú ako adaptogény. Podľa Brechmana a Dardymova do tejto skupiny patria iba tie látky, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • pre organizmus sú neškodné a aj pri dlhodobej aplikácii a extrémne vysokom dávkovaní spôsobujú iba minimálne poruchy jeho fyziologických funkcií (ojedinelým prejavom „predávkovania“ látkami zo skupiny adaptogénov je mierny nárast krvného tlaku resp. v prípade aplikácie v neskorých poobedňajších hodinách problémy so zaspávaním)
 • ich pôsobenie na organizmus je nešpecifické, tzn. že zvyšujú jeho odolnosť voči širokému spektru faktorov vyvolaných vonkajším prostredím, fyzickou alebo psychickou záťažou (športovci často nedôverujú suplementom so širokou škálou účinkov, ale reálnym faktom je, že účinky väčšiny adaptogénov sú univerzálne použiteľné a z ich aplikácie môžu profitovať takmer všetky športy)
 • môžu spolupôsobiť pri normalizácii rozličných patologických stavov bez ohľadu na to, čo ich spôsobilo a ich pozitívne účinky sa prejavujú aj pri nízkom dávkovaní

O aplikácii rastlinných adaptogénov

Výsledky mnohých pokusov sa zhodujú v tom, že z hľadiska biologickej účinnosti a dostupnosti účinných látok sú najvhodnejšie tekuté extrakty (v prípade požiadavky na zvýšenie anabolickej účinnosti je výhodné obohatenie o ekdysteron).
Dostupnosť a následne efektivita obsahových látok sa podstatne zvýši, ak sú tekuté extrakty aplikované vo forme sprejov na sliznicu ústnej dutiny (jednoduchých streknutím do úst, alebo pod jazyk).

Využívanie doplnkov vo forme tabliet, kapsúl alebo kombinovaných tekutých extraktov je prínosom v prípade, ak je cieľom zvýraznenie niektorého špecifického účinku (napr. zvýšenú podporu proteosyntézy dosiahnete pravidelnou, kombinovanou aplikáciou rastlinných adaptogénov v tekutej a tabletovej forme v 2-3 denných dávkach po bielkovinovom jedle; zvýšený stimulačný účinok dosiahnete jednorázovým podaním 50-200% maximálnej dennej dávky približne 60 minút pred tréningom alebo pred súťažným výkonom a pod.)

Praktické poznatky získané ruskými športovcami zo silových, silovo-vytrvalostných a vytrvalostných špor-tových disciplín ukázali, že efektívnosť rastlinných adaptogénov zvyšuje cyklovanie v príjme a forma záťaže - čím ťažšia je tréningová záťaž, tým lepšie sú výsledky zaznamenané pri aplikácii adaptogénov (ak športovec netrénuje dostatočne tvrdo, nemá zmysel, aby vo svojej príprave rastlinné adaptogény využíval).

V športovej praxi sa všetko realizuje v spomínaných cykloch a podobne je to aj pri aplikácii rastlinných adaptogénov - najvhodnejšia sa ukázala každodenná aplikácia suplementárnych doplnkov výživy s obsahom rastlinných adaptogénov v dvoch až troch po sebe idúcich cykloch (každý cyklus by mal trvať maximálne 14-28 dní), medzi ktoréi je vhodné zaradiť 7-21 dňové prestávky v aplikácii týchto doplnkov.

Pre športovcov z vytrvalostných športových disciplín je výhodné využívať spodnú hranicu, pre ostatných športovcov hornú hranicu odporúčaného jednorázového dávkovania. V prípade, že výrobca pozná presné zloženie, resp. obsah účinných látok, efektívnejšie je dávkovanie prepočítané na hmotnosť športovca. Pravidelné prekračovanie odporúčaného dávkovania o viac ako 50% zväčša neprináša zvýšenú efektivitu suplementárneho doplnku, len zbytočne zvyšuje množstvo financií vynaložených na rastlinné adaptogény (aj keď je pravdou, že ich cena v porovnaní s niektorými komerčne produkovanými suplementárnymi doplnkami výživy pre športovcov je výrazne nižššia).

Ako pôsobia rastlinné adaptogény

Stresová reakcia predstavuje univerzálny mechanizmus, ktorý pomáha živočíšnemu organizmu chrániť sa pred nepriaznivými vplyvmi rôzneho pôvodu. Podľa teórie o strese a adaptácii (vypracoval ju H. Selleye) pri stresovej záťaži kôra nadobličiek produkuje zvýšené množstvo stresových hormónov (glukokortikoidov) schopných mobilizovať vnútorné rezervy organizmu s cieľom získať energiu potrebnú na zvládnutie stresu. Úloha glukokortikoidov je pri strese nezastupiteľná, no ak je ich hladina extrémne a hlavne dlhodobo zvýšená, nepomáhajú ale škodia - katabolicky pôsobia na svalové bielkoviny, oslabujú organizmus, imunitu, znižujú výkonnosť.

Ťažký a intenzívny tréning (zvlášť silový, aký sa pravidelne realizuje v kulturistike, vzpieraní, powerliftingu, armwrestlingu atď.) podstatne zvyšuje hladiny glukortikoidov nielen počas tréningu, ale aj vo fáze odpočinku. Hladiny ostávajú vysoké aj po dlhodobej fyzickej záťaži, čo znamená, že v tomto čase môžu glukokortikoidy uplatniť svoje katabolické účinky a spôsobiť deštrukciu svalových bielkovín.

Pozorovania realizované na pacientoch, ktorí majú trvale zvýšenú produkciu glukokortikoidov (napr. pri Cushingovom syndróme) ukázali, že tieto svoje katabolické pôsobenie uplatňujú najmä na svalstve pliec, paží, pŕs a chrbta. Je zaujímavé, že pri experimentálnom podávaní kombinovaných extraktov pripravených z adaptogénnych rastlín športovcom s posilňovacím tréningom prevážna časť z nich zaznamenala pozitívne účinky v podobe nárastu svalovej hmoty a sily (resp. v udržaní si jej objemu a výkonnosti aj počas diéty s nízkym príjmom uhľohydrátov a vysokým príjmom bielkovín) práve na svalstve hornej časti tela. Tento prekvapujúci účinok bol zvlášť zvýraznený aj u nešportujúcich žien, ktorým sa po aplikácii rastlinných adaptogénov (a v spojení s ľahkým posilňovacím tréningom) viditeľne zmenil objem pŕs a zvýšila sa ich pevnosť.

O účinkoch rastlinných adaptogénov

Aj keď som doposiaľ sústreďoval pozornosť na schopnosť rastlinných adaptogénov zvyšovať odolnosť organizmu ich zásahom do stresovej reakcie, výskum preukázal, že z niektorých rastlín je možné získať extrakty, ktoré majú okrem známych účinkov (využívaných často aj nešportujúcou populáciou v tradičnej ľudovej medicíne napr. stimulácia imunity, látkovej výmeny, zlepšenie kondície, spomaľovanie degeneratívnych zmien v organizme, stimulácia sexuálnej výkonnosti apod.) zvýraznené aj ďalšie pozoruhodné účinky - anabolické a antikatabolické, detoxikačné, hepatoprotektívne účinky, pozitívny vplyv na hladiny cholesterolu a glukózy atď.

A práve špecifické účinky sú využívané športovcami na zvýšenie výkonu pri jednorázovej (tzv. stimulačný efekt) aj pri dlhodobej aplikácii (tzv. tonický efekt). Podrobná analýza účinných látok nachádzajúcich sa v adaptogénnych rastlinách ukázala, že tieto sú pre každú rastlinu špecifické. Mnohé z nich majú na prvý pohľad rovnaké účinky, ale prax ukázala, že niekedy je výhodné využívať kombináciu extraktov získaných z rôznych zdrojov a tak dosiahnuť zvýraznenie požadovaného účinku.

Rhodiola rosea - hlavná účinná látka výrobku RodioLon

Rastlina Rhodiola rosea je najviac rozšírená v horách južnej Sibíri, na Ďalekom východe, na Urale ale mô-žeme ju nájsť aj v Mongolsku, Číne a v niektorých krajinách strednej a západnej Európy. Podrobné skúmanie jej obsahových látok prinieslo pozoruhodné zistenie - napriek tomu, že hlavnými účinnými látkami sú tzv. p-tyrosol a glykosid rhodiolosid, adaptogénne pôsobenie rastliny Rhodiola rosea výrazne zvyšujú aj ďalšie látky, ktoré sa tu nachádzajú iba v minimálnom množstve - napr. skupina flavonoidov (rhodalin, rhodionin, rhodiolgin, rhodiosin, rosin), sterinov (b-sitosterol, daukosterin), cinnamylalkoholy aj monoterpeny.

Pri sledovaní adaptogénnych účinkov tekutých a tabletovaných extraktov pripravených z Rhodioly rosea bola zaznamenaná súvislosť s funkciou niektorých endokrinných žliaz - kastrácia samcov potkanov (odtsránenie semeníkov) a hypofyzektómia (chirurgické odstránenie hypofýzy) znižovali ich aktivitu, v testoch realizovaných na potkanoch bol zaznamenaný aktivačný vplyv na produkciu thyreoidných hormónov. Rhodiola rosea spoločne s rastlinou Rhaponticum carthamoides (obsahuje ju výrobok spoločnosti EastLabs pod názvom RAP1) patrí v Rusku k najviac skúmaným adaptogénom, ktoré tvoria základ väčšiny špecificky účinných doplnkov výživy určených pre športovcov.

Pri aplikácii tekutého extraktu z Rhodioly rosea v období vysokého tréningového zaťaženia (triatlon, biatlon, plávanie, vzpieranie, beh na 200 a 400 m, cyklistika) boli zaznamenané tieto metabolické a stimulačné účinky:

 • výrazná antikatabolická a mierna anabolická aktivita, tukspaľujúce účinky (1969 Adamchuk; 1987 Saratikov a Krasnov; 1999 Seifulla)
 • stimulácia syntézy ATP, predĺženie maximálneho výkonu, zvýšenie rýchlosti a zlepšenie koordinácie pohybov (1968 Dambuevová; 1970 Saľnik) oddialenie prejavov únavy, skrátenie regeneračnej fázy (1951 Krestovnikov; 1966 Vinogradov; 1982 Borilkevič)

Metabolické účinky Rhodioly rosea boli výrazné najmä pri aplikácii v rozmedzí 2-20 týždňov, stimulačné účinky pri krátkodobom použití. Okrem toho, niektoré výskumné práce realizované na nešportujúcej popu-lácii zaznamenali významné hepatoprotektívne pôsobenie, pozitívne ovplyvnenie detoxikačných funkcií pečene, normalizačný vplyv na vysoké hladiny glukózy, úsporu pečeňového glykogénu pri fyzickej záťaži a pozitívny vplyv na činnosť nervovej sústavy (vrátane pozitívneho vplyvu na pamäť).

Odporúčané dávkovanie:

 • základné dávkovanie je jedna tableta na 15-25 kg telesnej hmotnosti
 • začínajte na najnižšom dávkovaní, v prípade pozitívneho efektu dávkovanie nezvyšujte
 • dávkovanie postupne zvyšujte až dosiahnete maximálnu dennú dávku v závislosti na vašej hmotnosti
 • dennú dávku si rozdeľte do dvoch čiastkových dávok
 • čiatkové dávky aplikujte ráno po raňajkách a približne 60 minút pred tréningom
 • pre silný stimulačný účinok nie je vhodné užívať tento prípravok po 16-tej hodine

Obsah účinných látok v jednej tablete:

 • 100 mg štandardizovaný extrakt z rastliny Rhodiola rosea
 • mikrokryštalická celulóza
 • kukuričný škrob
 • sodná soľ kroskarmelózy
 • stearan horečnatý

Obsah balenia:

 • 110 tabliet

Čo obsahuje RAP1 - tester spray?

RAP1 - tester spray obsahuje zmes troch extraktov LeuzeBol, RodioBol a AraliaBol v špecifickom pomere nadávkovanú tak, aby bolo zachované ich maximálne pozitívne pôsobenie na výkonnosť športovcov z rôznych športových odvetví. Za výhodu výrobku RAP1 - tester spray mnohí športovci považujú jednoduchú a nenáročnú aplikáciu - stačí aplikovať ráno resp. pred fyzickým výkonom iba pár vstrekov do ústnej dutiny. V prípade, že chcete ťažiť z individuálneho a špecifického dávkovania RAP1, odporúčame vám zakúpiť si klasické balenie tohto výrobku.

Čo môžete očakávať od aplikácie RAP1?

Látky obsiahnuté v troch tekutých extraktoch LeuzeBol, RodioBol a AraliaBol (tzv. rastlinné adaptogény) boli do roku 1990 súčasťou väčšiny TOP SECRET produktov, využívaných elitnými ruskými športovcami v príprave na vrcholné európske a svetové športové podujatia. Vrátane Olympijských hier a majstrovstiev sveta.

V 90. rokoch 20. storočia (po rozpade Sovietskeho zväzu) boli mnohé z utajovaných výskumných prác o rastlinných adaptogénoch (realizovaných prevažne ruskými vedecko-výskumnými skupinami pod záštitou Akadémie vied) publikované v ruskej aj svetovej tlači a v súčasnosti je zrejmé, že táto skupina látok dokáže reálne zvýšiť výkonnosť športovcov vo väčšine športov.

Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že práve uvoľnenie informácií týkajúcich sa rastlinných adaptogénov (získaných z rastlín Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea, Aralia mandshurica, Schizandra chinesis atď.) a ich následné využívanie prinieslo výrazný nárast výkonnosti napríklad čínskym športovcom na rozhraní 20. a 21. storočia. A čo môžete od aplikácie RAP1 očakávať práve vy?

 • Silové športy – prívržencov týchto športov určite zaujme skutočnosť, že po aplikácii extraktov z RAP1 dochádza k zvýšenej stimulácii proteosyntézy, eliminácii katabolických dejov v organizme, zvyšuje sa schopnosť podávať maximálny silový výkon počas dlhšieho obdobia, zvyšuje sa silová vytrvalosť.

  Pri príjme bielkovín v množstve 2-3g/kg hmotnosti a špecializovanom, ťažkom a intenzívnom silovo-objemovom tréningu je anabolický účinok zvýraznený najmä na hornej časti tela (prsia, plecia, paže a chrbát), čo ocenia kulturisti, vzpierači, siloví trojbojári, atléti z vrhačských disciplín, zápasníci, gymnasti, športovci v disciplínach, kde je rozhodujúca sila hornej časti tela (hokej, hádzaná, tenis) aj dolnej časti tela a samozrejme aj súťažiaci v armwrestlingu.

  Okrem toho extrakty z RAP1 preukázateľne zvyšujú statickú aj dynamickú silu, urýchľujú regeneráciu po tréningovej záťaži, zaznamenaný bol ich pozitívny vplyv na hojenie pomliaždenín aj drobných svalových poranení a pri vhodnom stravovaní napomáhajú organizmu výrazne ľahšie redukovať telesný tuk (a znášať jednotvárnu, kaloricky obmedzenú diétu).

  Účinky RAP1 pri silových športoch potencujú ďalšie suplementárne doplnky výživy(napr. BCAA, karnitín, inosín, kreatín a tabletovaný extrakt z rastliny Rhodiola rosea distribuovaný pod obchodným názvom RodioLon).

 • Silovo-vytrvalostné a vytrvalostné športy - športovci z týchto športov pri aplikácii RAP1 ocenia najmä jeho stimulačné účinky, schopnosť účinne tlmiť únavu, vyčerpanosť a svalovú bolesť, ktoré sprevádzajú každý mimoriadny športový výkon. RAP1 im umožní trénovať tvrdšie a dlhšie, podstatne im skráti regeneráciu po tréningu aj po výkone, zlepší im koordináciu pohybov, ich rýchlosť, presnosť, vytrvalosť a zníži reakčný čas.

  V prípade, že RAP1 využijú niekoľko týždňov pred rozhodujúcim športovým výkonom, uľahčí im doladenie a správne načasovanie súťažnej formy. V kolektívnych športoch, ktorých herný systém vyžaduje podávať výkon niekoľkokrát v týždni, RAP1 dokáže stabilizovať špičkovú výkonnosť počas relatívne dlhého časového obdobia.

  Účinky RAP1 i v tomto prípade potencujú ďalšie suplementárne doplnky výživy (napr. BCAA, karnitín, inosín, kreatín a tabletovaný extrakt z rastliny Rhodiola rosea distribuovaný pod obchodným názvom RodioLon).

Čo je LeuzeBol?

LeuzeBol je tekutý extrakt pripravený vyluhovaním koreňa rastliny Rhaponticum carthamoides v etanole počas presne stanoveného času tak, aby obsahoval maximálne množstvo účinných látok. Zber minimálne štvorročných rastlín v presne stanovenom vegetačnom období, kvalitné vysušenie a jemné zomletie koreňa je zárukou, že tekutý extrakt je obohatený o ekdysteroidy(predovšetkým o ekdysteron), ktoré majú výrazné anabolické pôsobenie na svalovú hmotu, podporujú vytrvalosť a stimulujú silový výkon.
LeuzeBol sa aplikuje vstrieknutím na sliznicu ústnej dutiny (priamo do úst, alebo pod jazyk), čo maximalizuje biologickú dostupnosť účinných látok a zvyšuje jeho efektivitu. Distribuovaný je samostatne, aj za výhodnú cenu ako súčasť RAP1.LeuzeBol neobsahuje dopingové látky.

Čo je RodioBol?

RodioBol je tekutý extrakt pripravený vyluhovaním koreňa rastliny Rhodiola rosea v etanole počas presne stanoveného času tak, aby obsahoval maximálne množstvo účinných látok (p-tyrosol, rhodiolosid, rosiridin, rosin, rodozin a ďalšie). Extrakt má výrazné antikatabolické účinky, spôsobuje nárast sily a urýchľuje regeneráciu po extrémnej fyzickej záťaži.
RodioBol sa aplikuje strieknutím na sliznicu ústnej dutiny (priamo do úst, alebo pod jazyk), čo maximalizuje biologickú dostupnosť účinných látok a zvyšuje jeho efektivitu. Distribuovaný je samostatne, aj za výhodnú cenu ako súčasť RAP1. RodioBol neobsahuje dopingové látky.

Čo je AraliaBol?

AraliaBol je tekutý extrakt pripravený vyluhovaním koreňa rastliny Aralia mandshurica v etanole počas presne stanoveného času tak, aby obsahoval maximálne množstvo účinných látok (aralosidy a oleanosidy). Extrakt má výrazné stimulačné účinky, znižuje únavu pri výkone, predlžuje maximálny výkon a má zvýraznené antikatabolické pôsobenie.
AraliaBol sa aplikuje strieknutím na sliznicu ústnej dutiny (priamo do úst, alebo pod jazyk), čo maximalizuje biologickú dostupnosť účinných látok a zvyšuje jeho efektivitu. Distribuovaný je samostatne, aj za výhodnú cenu ako súčasť RAP1. AraliaBol neobsahuje dopingové látky.

Aký je spôsob dávkovania RAP1 - tester?

Existuje niekoľko možností, ako dávkovať tekuté extrakty LeuzeBol, RodioBol a AraliaBol, ale najefektívnejšie sú tie, ktoré zohľadňujú:

 • účinok, ktorý od aplikácie RAP1 očakávate
 • vašu hmotnosť
 • športovú disciplínu, ktorej sa venujete
 • obdobie prípravy, v ktorom RAP1 chcete využiť

Pri klasickom dávkovaní postačuje, ak denne aplikujete 1dávku. Jedna dávka predstavuje 4-10 vstrieknutí na sliznicu ústnej dutiny (priamo do úst, alebo pod jazyk), najlepšie približne 40 minút pred tréningom. V prípade, že trénujete večer, aplikujte ráno pred raňajkami.

RAP1 - tester je vhodné využívať v 2-3 cykloch (každý cyklus trvá maximálne 2-4 týždne), medzi ktorými sú 1-3 týždňové prestávky v aplikácii. V ojedinelých prípadoch je možné dávkovanie zvýšiť o 30-50%. Po ukončení posledného cyklu odporúčame 1-2 mesiace RAP1 - tester nevyužívať. Okrem klasického existujú aj špecifické spôsoby dávkovania, ktoré sú podrobne opísané v aplikačnom manuáli (je súčasťou každého balenia RAP1).

Efektivitu RAP1 zvyšuje súčasná aplikácia doplnku RodioLon 110 - je to tabletizovaný extrakt získaný z rastliny Rhodiola rosea, obsahuje 110 tabliet s 100 mg účinnej zložky.

Obsah jedného testera:

 • 50 ml adaptogénnej zmesi pripravenej zmiešaním tekutých extraktov LeuzeBol, RodioBol a AraliaBol

Súvisiaci tovar:

AMIX Anabolic Pack

Mimoriadny účinný balíček výrobkov na zrýchlenie rastu svalovej hmoty. Výsledky v krátkom čase!

1 pack
117.00
76.05
-35%

Super Vit & Mineral Pack - Amix Nut..

Moderný komplex zložený z najdôležitejších vitamínov a minerálov.

30 bal.
30.00
27.00
-10%

Amix Super Vit & Mineral Pack + pro..

Aktivátor biologických procesov s proteínom excelentnej chuti a zloženia ZADARMO!

1 + 1zadar
27.00
27.00
 

Creatin - tabletová forma

Extrakvalitný creatin monohydrate vo forme 1000 mg tabliet.

300 tabl.
23.73
21.36
-10%

L-Glutamin

Voľná aminokyselina stimulujúca rast svalovej hmoty, za výhodnú cenu .

250 g
23.24
20.92
 

Chcete tento tovar kúpiť?

 • postup krok za krokom nájdete tu
 • prípadne zavolajte na našu hot-line 0918 971 923

Spýtajte sa odborníka:

Na otázky odpovedajú:

Igor Kopček
šéfredaktor portálu EastLabs.sk
redaktor edukačného projektu FitnessTreneri.sk

Marian Čambal
2010 Majster Európy
víťaz 2011 Arnold Classic
2012 Majster sveta
redaktor edukačného projektu FitnessTreneri.sk

Štefan Havlík
2010 Absolútny Majster Európy, 2003 Majster sveta

Chcete sa na čokoľvek opýtať?
Vaše meno:Váš e-mail:
Nadpis: Upozorniť na odpoveď:
Otázka:
Koľko je dva plus dva?(ochrana proti spamu)
Odoslaním otázky súhlasite
s jej zverejnením na tejto stránke.

Davkovanie
autor: Filip • dátum: 14.08.2014
Dobry den, chcem sa spytat este na dlhodobu aplikaciu v cykloch, co sa riesilo uz aj nizsie v komentaroch. 1 Ako dlhodobo davkovat v cykloch, v pripade, ze mam jeden trening denne a to rano po ranajkach? 2. Ako dlhodobo davkovat v cykloch, v pripade, ze mam 2 tréningy denne, jeden rano po ranajkach a jeden niekedy okolo siestej vecer? 3. Je jedno ci sa jedna o trening viac vytrvalostneho, alebo siloveho charakteru?
DObrý deň. Všetko sa rieši individuálne - vzhľadom na vašu hmotnosť (100kg) "plnú" dávku by som odporúčal v prípade RAP1 pri každej tréningovej fáze (tzn. aj pri dvojfázovom tréningu), GH stack sa v nezmenom dávkovaní (bez ohľadu, či trénujete jedno/dvojfázovo) užíva vždy večer. Doba cyklu? 4-5 týždňov, viac nie.
Rodiolon
autor: Tomáš • dátum: 22.08.2011
Dobrý deň chcel by som sa opýtať či mám Rodiolon užívať len počas dní keď mám tréningy alebo každý deň? Väčšinou trénujem každý druhý deň.
DObrý deň. Každý deň.
hardcore
autor: Ivan • dátum: 18.03.2011
dobry den, je mozne kombinovat FIGHT PACK s nano vapor hard core pro series?
DObrý deň. Určite áno.
Fighter
autor: Peter Bezuška • dátum: 06.02.2011
a ako to mám užívať v prípade, že trénujem dovjfázovo ? či dávkovanie ostáva a a vstreky a tabletky bduem dávať pred poobedným trénigom. a chcem sa spýtať ešte nato céčko po tréningu. čí ho mám dávať po každom, alebo raz za deň, lebo je to s postupným uvoľňovaním
Peter. Vitamín C po každom tréningu (zvoľ tú formu, ktorá účinkuje okamžite - napr. šumivé céčko), zvyšné doplnky načasovať tak, aby si ich užil pred 1. tréningovou fázou v prípade, že 2. fáza je po 18:00. Ak nie, rozdeliť celodennú dávku do dvoch čiastkových.
Fight Pack
autor: Peter Bezuška • dátum: 01.02.2011
dlhodobá aplikácia v cykloch
Dobrý deň. V takomto prípade je ideálna aplikácia v 21 dňovom cykle. Napríklad:

RAP1

 • 1. týždeň - 5 vstrekov ráno po prebudení
 • 2. týždeň - 5 vstrekov ráno po prebudení a 5 pred tréningom
 • 3. týždeň - 5 vstrekov ráno po prebudení a 10 pred tréningom
RodioLon
 • 1. až 5. deň - 2 tablety ráno po raňajkách, 2 pred tréningom
 • 6. až 11. deň - 3 tablety ráno, 3 pred tréningom
 • 12. až 17. deň - 3 tablety ráno, 2 na obed a 2 pred tréningom
 • 18. až 21. deň - 2 tablety ráno
Pauza 21 dní a cyklus opakovať; tréning cca o 16:00
Fighter
autor: Peter Bezuška • dátum: 01.02.2011
Dobrý deň.Rozmýšlam či kúpiť len samostatný spray Rap tester(50ml) ,alebo RAP1 - Adaptogen Pack, alebo RodioLon 110 + RAP1 tester. čo by bolo vhodnejšie pre mňa ako fightera ? hlavne keď veľmi často zhadzujem váhu. a aké je najlepšie dávkovanie ? Ďakujem
Dobrý deň. Efektívny je FIGHT PACK - je za výhodnejšiu cenu ako samostatné doplnky. Zhadzovanie váhy naposlednú chvíľu nepovažujem za rozumné, ideálne je "svoju" váhu získať za 14-21 dní, alebo riešiť vyššiu váhovú kategóriu. Efektívne dávkovanie? Je niekoľko možností, v závislosti na cieľoch. Naznačím:

dlhodobá aplikácia v cykloch

aplikácia vo fáze zhadzovania váhy

aplikácia krátko pred zápasom

Čo vás zaujíma?
Kľúčové slová pre FIGHT PACK - RodioLon 110 a RAP1 tester spray:

 • adaptogén, rodiola, rodiolon, rap1, anabolizant, eastlabs